Intake

INTAKE
Het stellen van een juiste diagnose en bijbehorend behandelplan, is van invloed op de mate en snelheid van uw herstel. Hierom nemen we de tijd voor uw intake en onderzoek op het 1e consult. Er worden specifieke vragen gesteld naar het ontstaan en het verloop van uw klacht om de mogelijke oorzaak te kunnen achterhalen. Vaak kan het prettig zijn als u iemand meeneemt bij de intake (uw partner of een familielid), dit graag ook als u de Nederlandse taal niet goed machtig ben.

ONDERZOEK
Na de intake wordt een onderzoek afgenomen. Hierin wordt onder andere gekeken naar de beweeglijkheid van de gewrichten, de kracht en soepelheid van de spieren en het bewegen in het dagelijks functioneren. Zoals tijdens houding (stilstaan, zitten) en tijdens beweging (lopen, opstaan).

BEHANDELPLAN
Nadat de geriatriefysiotherapeut door de intake en het onderzoek heeft bepaald wat de oorzaak is van uw klacht en uw verminderd functioneren, kan een adequaat behandelplan worden opgesteld. Dit is aangepast aan uw klachten, uw wensen en verwachtingen en in afstemming met de prognose die de fysiotherapeut u kan aangeven.

BEGELEIDING
Indien gewenst wordt ook uw partner of familie geadviseerd over uw ziektebeeld, de prognose en behandeling. U krijgt hulp bij het gebruik van eventuele hulpmiddelen (stok, rollator) en begeleidingsadvies indien u dagelijkse hulp krijgt bij het opstaan – gaan zitten – gaan liggen – omdraaien.

DOSSIER
Na de intake en het onderzoek maakt uw fysiotherapeut een uitgebreid dossier van uw klacht met daarin: gegevens van de intake (de aanleiding van uw komst en de reden van uw klacht), de uitslag van de gebruikte meetinstrumenten en vragenlijsten tijdens het onderzoek, de fysiotherapeutische diagnose en de daaruit volgende behandelbare grootheden (wat is uw klacht en welke therapie is hiervoor geschikt), de doelstelling en het gewenste eindresultaat in een vastgestelde tijdsduur (SMART) en het behandelprotocol volgens vastgestelde richtlijnen. In het dossier komen ook de rapportages naar uw huisarts of specialist te staan.

EENMALIG CONSULT KWETSBARE OUDEREN
De geriatriefysiotherapeut kan ook worden ingeschakeld voor een éénmalig Consult Kwetsbare Oudere. De therapeut komt hiervoor aan huis bij de betreffende oudere en bekijkt de mate van evenwicht, coördinatie, reflexen en spierfunctie om zelfstandig te kunnen functioneren. Tevens beoordeeld de geriatriefysiotherapeut de veiligheid in huis ter voorkoming van een valpartij. Na onderzoek volgt gericht advies en wordt een plan van aanpak opgesteld.

Voor welke klachten kan ik naar de geriatriefysiotherapeut
Welke behandeling geeft de geriatriefysiotherapeut
Geriatriefysiotherapie in Zorgcentrum ‘t Slot

FOLDERS

Praktijkfolder info over onze praktijk
Geriatriefysiotherapie info over fysiotherapie bij senioren
Tarieven kosten (geriatrie)fysiotherapie en training