Kinderen

ZINDELIJK WORDEN
Het zindelijkheidsproces verloopt vanaf de babytijd tot op de leeftijd van 6-8 jaar. Zindelijk gebeurt in een bepaalde volgorde (‘stapjes’) en hangt onder andere af van de rijping van het zenuwstelsel. Pas als de vorige stap beheerst wordt, volgt een volgende stap. Door emotionele gebeurtenissen (stress factoren) kan een kind soms tijdelijk een stapje terug vallen. De natuurlijke volgorde van zindelijk worden is:

  • Controle over poepen ‘s nachts
  • Controle over poepen overdag
  • Controle over plassen overdag
  • Controle over plassen ‘s nachts

PLAS- OF POEPKLACHTEN
Klachten kunnen te maken hebben met het verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren of verkeerd aangeleerd toiletgedrag. Ook kan een buikoperatie, aangeboren afwijking, stress factoren of een traumatische ervaring invloed hebben op het plas- en poepgedrag.

PLASKLACHTEN BIJ KINDEREN

Plasverlies overdag zonder medische reden terwijl het kind al zindelijk hoort te zijn
Bedplassen terwijl het kind overdag al lang droog is
Aandrang syndroom vaak kleine plasjes of verlies doen na heftige aandrang
Luie blaas door continu teveel ophouden bij aandrang
Verkeerd spiergebruik persen door verkramping bekkenbodemspieren

POEPKLACHTEN BIJ KINDEREN

Obstipatie < 3x per week harde, dikke ontlasting hebben met pijn
Poepverlies verlies ontlasting door slecht aandranggevoel
Vieze broeken vaak zacht poepverlies wat wegsijpelt
Angst om te poepen op de wc of potje lukt niet, in de luier wel

THERAPIE
De kinderbekkenfysiotherapeut maakt het kind én de ouders bewust van de plas- en poepspieren (bekkenbodemspieren) en geeft toiletoefeningen en drink- en eetadvies. Tevens wordt gelet op de ademhaling en buikdruk, aandrang herkennen en stressfactoren. Afstemmen van beleid met ouders , school en kinderopvang /BSO is hierbij belangrijk! Soms is samenwerking met een kinderfysiotherapeut of kinderpsychotherapeut zinvol, met name bij gedragsmatige problemen.

Voor welke klachten kan ik naar de bekkenfysiotherapeut
Wat houdt een intake in bij de bekkenfysiotherapeut
Welke behandeling geeft de bekkenfysiotherapeut

Bekkenfysiotherapie voor vrouwen
Bekkenfysiotherapie voor mannen

MEER INFO

Plassen en poepen voor kinderen met plas- of poepproblemen, door Helga Hentzepeter

LIDMAATSCHAP