Therapie

UITLEG & ADVIES
Uw bekkenfysiotherapeut geeft u uitleg over de reden van het ontstaan of in standhouden van uw klacht. Hierdoor krijgt u inzicht en advies hoe u ook zelf de klacht kunt helpen verminderen.

THERAPIE
De therapiemogelijkheden bij bekkenfysiotherapie kunnen bestaan uit:

 • Advies over uw eet -en drinkpatroon (vocht- en vezelgebruik)
 • Advies over uw toilethouding en -gedrag, hygiëne en gewoontes
 • Advies voor na een buikoperatie (uro-gynaecologisch of colorectaal)
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
 • Bewust worden van de bekkenbodem spieren en deze leren te beheersen
 • Bekkenbodem oefeningen ter verbetering van de spierfunctie
 • Blaastraining of ‘klok-plassen’
 • Verbetering van de doorbloeding in lage buik en benen: veneuze pompoefeningen
 • Bewust worden van de relatie lage rug en bekken met de bekkenbodem
 • Stabilisatie oefeningen lage rug-bekken
 • Verbeteren van de coördinatie en stabilisatie rondom lage rug en bekken
 • Aanleren van het opvangen buikdrukverhoging (niezen, hoesten) en tiltechniek

Voor welke klachten kan ik naar de bekkenfysiotherapeut
Wat houdt een intake in bij de bekkenfysiotherapeut

Bekkenfysiotherapie voor vrouwen
Bekkenfysiotherapie voor mannen
Bekkenfysiotherapie voor kinderen

INWENDIG HANDELEN
Naast uitwendige therapievormen wordt, indien nodig, ook gebruik gemaakt van inwendig handelen (aanvullende therapievormen). Dit behoort tot de competenties van de geregistreerd bekkenfysiotherapeut, daarnaast zijn wij MAPLe specialist. Inwendig handelen kan bestaan uit:

Palpatie manueel onderzoek
Myofeedback meten van de spierspanning van de bekkenbodem
Functionele elektrostimulatie ter bewustwording, spierversterking of ter pijndemping
Ballontraining met name bij fecaal verlies of bij vaginisme

EXTRA
Daarnaast kunnen ‘gewone’ vormen van oefentherapie worden gebruikt om de spieren, gewrichten, kapsels en banden rondom lage rug en bekken beter met elkaar te laten functioneren. Met diverse massage technieken, triggerpointtherapie, bindweefselmassage of lichte gewrichtsmanipulaties kan de bekkenfysiotherapeut spieren soepeler maken en de gewrichten beter laten functioneren. Ook kan hiervoor apparatuur (fysiotechniek, ultrageluid, TENS) worden gebruikt. De methode dry needling kan worden toegepast ter pijnverlichting door diepe ontspanning van de spieren. Tevens zijn wij opgeleid in het Medical Taping Concept, een tape techniek die spieren, gewrichten en bloed- en lymfecirculatie kan ondersteunen.

EVALUATIE
Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. De bekkenfysiotherapeut en uzelf werken samen aan uw herstel. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen handelen, leert meer te belasten en soepel te bewegen. Totdat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren!

AFSLUITEN
Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Tevens kunt u informatie krijgen over een patiëntenquête, wanneer dit door uw zorgverzekeraar aan ons verplicht is gesteld. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.

TRAINING
Na het stopzetten van uw fysiotherapie consulten, kan het zinvol zijn om onder begeleiding verder te trainen in onze praktijk. Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden tot uw beschikking:

ZwangerFit fit zijn én blijven en voorbereiden op de bevalling
MamaFit voor een vlot herstel na je bevalling
BommelFit (BBB+) trainen met aandacht voor buik, billen, benen én bekken(bodem).