Voor senioren

TRAINEN VOOR SENIOREN
Vanuit de geriatriefysiotherapie zijn beweegprogramma’s opgesteld voor senioren die willen trainen ter verbetering van conditie en spierkracht, bij specifieke klachten of ter preventie van valincidenten.

Voor iedereen trainingen opgezet vanuit de fysiotherapie
Voor vrouwen trainingen opgezet vanuit de bekkenfysiotherapie

SENIORENFIT
Met het vorderen van de leeftijd gaan we vaak minder bewegen. Daardoor kunnen langzaamaan problemen ontstaan op het gebied van mobiliteit (bewegen) en het soepel functioneren. Voor senioren (65+ jaar) hebben wij het trainingsprogramma SeniorenFit ontwikkeld. Het oefenen is gericht op het behoud of het herwinnen van mobiliteit en zelfstandigheid met de nadruk op evenwicht, coördinatie en spierkracht. We oefenen met cardio- en fitnessapparatuur (loopband, roeimachine, hometrainer en pully) of met klein oefenmateriaal (ballen, gewichtjes). Doel is lekker bewegen en actief bezig te zijn. Iedereen kan meedoen! De therapeut past voor iedereen de oefeningen aan naar ieders niveau en belastbaarheid. Er wordt getraind met klein oefenmateriaal of fitnessapparatuur en als het kan ook buiten. Voor meer info: SeniorenFit

TRAINEN BIJ HERSENLETSEL
Training bij mensen die een niet aangeboren hersenletsel hebben meegemaakt, zoals een beroerte (CVA), hersenvliesontsteking, epilepsie of zuurstoftekort. Ook ziektes als MS, Parkinson, dementie of Alzheimer vallen hieronder, hoewel ze verschillen qua ontstaan. De lessen bieden een combinatie van lichamelijke inspanning en geestelijke uitdaging. Doel is het verbeteren van de spierkracht, het uithoudingsvermogen en de balans. Voor meer info: Trainen bij hersenletsel

VALPREVENTIE
In deze cursus wordt u geleerd hoe u vallen kunt voorkómen door het herkennen van gevaarlijke situaties. In de lessen wordt ook een stukje theorie behandeld en krijgt u ‘huiswerk’ mee om uw eigen veiligheid in huis te checken. We oefenen van de motoriek en de reflexen en u leert mogelijke val- of bewegingsangst (na bijvoorbeeld een valpartij in het verleden) te overwinnen. Voor meer info: Valpreventie

ZICHT OP EVENWICHT
Deze cursus is gericht op het behoud van zelfredzaamheid bij senioren die nog zelfstandig wonen. U krijgt informatie over de veiligheid in en om het huis en wat u eventueel nog kunt aanpassen om valrisico’s te verminderen. In de lessen worden diverse situaties besproken, waarna u met elkaar mogelijke verbeterpunten gaat ontdekken. Voor meer info: Zicht op Evenwicht

SENIOREN SPORTDAG
Op onze jaarlijkse Senioren Sportdag (meestal in mei) zijn alle deelnemers van de beweegprogramma’s welkom! De sportdag houden we sinds 2014 op het veld van MHC Bommelerwaard, hier is onze praktijk één van de hoofdsponsors van. Neem gerust en introducé mee, ongeacht de leeftijd. Wandelstokken of rollators zijn bij ons geen bezwaar. Voor meer info: Senioren activiteiten

KERST KOFFIE
De Kerst Koffie is sinds 2016 eveneens een jaarlijks evenement geworden. Deze houden we in de gezellige kantine van MHC Bommelerwaard, waar we spelprestaties afwisselen met koffie en kerstkoekjes. Ook hierbij zijn introducées van harte welkom. Voor meer info: Senioren activiteiten

BEWEGEN BIJ DEMENTIE
Dementerende ouderen begeleiden met bewegen, zodat de doorbloeding van lichaam, hart en brein toeneemt en het uithoudingsvermogen (conditie) verbetert. Door (ritmisch) bewegen verminderen gevoelens van onrust en chaos. Het bewegen bevorderd hierdoor de kwaliteit van leven. Dit afgestemde beweegprogramma biedt een mooie aanvulling voor dementerende bewoners van ’t Slot. Voor meer info: Bewegen bij dementie

FOLDERS TRAINING

Trainingsadvies (kleding)advies voor bij onze trainingen
Training voor senioren SeniorenFit, Trainen bij hersenletsel, Valpreventie, Zicht op Evenwicht.
Tarieven kosten fysiotherapie en training