Tevredenheid

TEVREDENHEID

Als team proberen we u zo optimaal mogelijk te helpen en te begeleiden op weg naar herstel of het leren omgaan met beperkingen en deze op te rekken. Waar nodig maken we gebruik van elkaars specialisaties en mogelijkheden om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uiteraard hopen we dat u tevreden zult zijn over het resultaat van uw behandeling en/of de wijze waarop uw fysiotherapeut u heeft begeleidt of doorverwezen. Maar ook als u niet tevreden bent, horen we het graag. In een persoonlijk gesprek met uw therapeut en/of onze praktijkeigenaar proberen we te achterhalen wat u als niet prettig hebt ervaren en hoe we dit voor u kunnen oplossen. Dit volgens de klachtenregeling procedure van onze beroepsvereniging KNGF.

KWALITEIT
Als team proberen we te letten op de volgende kwaliteitsonderdelen:

  • Algemeen U voelt zich welkom en weet wat u kunt verwachten van ons
  • Informatie U krijgt uitleg over uw klacht en gericht advies wat u zelf kunt doen
  • Bejegening We zorgen voor aandacht en respect naar elkaar
  • Deelname U wordt betrokken bij uw behandeling en uw oefeningen voor thuis
  • Verwachting Samen met u wordt uw behandeldoel en behandelplan opgesteld en geëvalueerd

 

TOESTEMMING PERSOONSGEGEVENS

Wij vragen u bij de intake schriftelijke toestemming voor het vastleggen van noodzakelijke administratieve persoonsgegevens en de gegevens over uw gezondheidsklachten. Hiermee houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Gedurende de behandeling informeren wij middels rapportage de voortgang van uw herstel aan uw huisarts en, indien u verwezen bent door het ziekenhuis, uw specialist. De inhoud van deze rapportage wordt met u besproken en met uw toestemming gedeeld met uw (huis)arts.

PRIVACY BELEID

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met ons Privacy beleid geven we u heldere en transparante informatie over welke gegevens wij van u nodig hebben, waarom wij gegevens van u nodig hebben en hoe we uw gegevens en privacy beschermen.

Praktijkfolder info over onze praktijk, fysiotherapie en training
Huisregels ons huisreglement
Toestemming toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens
Klachtenregeling procedure bij niet tevreden zijn over uw behandeling