Tarieven Fysiotherapie

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE
Fysiotherapie kan in de basisverzekering vallen, maar valt meestal onder de aanvullende verzekering. Check altijd zélf of en hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie! U blijft altijd zélf verantwoordelijk voor de kosten mochten deze niet (meer) vergoed worden.

FYSIOTHERAPIE IN DE BASISVERZEKERING
Slechts enkele indicaties fysiotherapie vallen onder de basisverzekering. Volwassenen spreken hierbij eerst hun ‘eigen risico’ aan.

Wanneer wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering?

  • U krijgt vanaf de 21e behandeling fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering wanneer u een chronische klacht heeft volgens de Lijst Borst. De eerste 20 behandelingen worden dan vergoed uit uw aanvullende verzekering of betaald u zelf als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent.
  • U krijgt éénmalig 9x bekkenfysiotherapie vergoed bij een verwijzing voor urineverlies.
  • U krijgt éénmaal per jaar 12x fysiotherapie vergoed bij een verwijzing voor artrose van de heup of knie.
  • U krijgt éénmalig 5x, 27x of 70x fysiotherapie vergoed in het startjaar op een verwijzing voor COPD GOLD II A, B of C/D. Dit wordt respectievelijk 0, 3x of 52x in het 2e (vervolg)jaar.
  • Kinderen (<18 jaar) krijgen per jaar 18x fysiotherapie vergoed (zonder eigen risico), daarna vallen ze onder de aanvullende verzekering van hun ouders.

FYSIOTHERAPIE IN DE AANVULLENDE VERZEKERING
Vrijwel alle behandelingen fysiotherapie vallen in de aanvullende verzekering. Deze worden aan ons vergoed volgens de contractvoorwaarden. Check altijd of uw zorgverzekeraar met ons een contract heeft en hoe uw vergoedingen zijn.

CONTRACT 2020
Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract getekend voor 2020. Dit houdt in dat uw consulten fysiotherapie aan ons vergoed worden volgens de voorwaarden. Check hiervoor wel altijd uw eigen polis.

GÉÉN CONTRACT 2020
Wij hebben in 2020 géén contract getekend met:

  • CARESQ, hieronder valt: Besured, Optiq, National Academic, Promovendum en sommige polissen van Aevitae.
  • VRZ ZORGGROEP, hieronder valt: Zorg & Zekerheid, Eno en Salland.

U dient onze nota dan zélf te betalen en in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal u mogelijk niet alles vergoeden. Vraag uw eigen zorgverzekeraar naar hun voorwaarden.

KOSTEN FYSIOTHERAPIE
Check altijd zélf of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie én voor hoeveel consulten of voor welke bedrag u verzekerd bent. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, dient u zelf onze nota te voldoen. Let op: onder de paramedische vergoeding valt niet alleen fysiotherapie, maar ook specialisaties fysiotherapie (manuele therapie, oedeemtherapie e.d.) en Cesartherapie of Mensendieck.

KOSTEN FYSIOTHERAPIE INDIEN U NIET OF ONVOLDOENDE AANVULLEND BENT VERZEKERD

Intake en onderzoek zonder verwijzing* (DTF): € 51,50
Intake en onderzoek met verwijzing: € 42,50 Intake aan huis: € 59,-
Fysiotherapie consult: € 33,- Consult aan huis: € 49,50
Bekkenfysiotherapie consult: € 49,50 Consult aan huis: € 66,-
Geriatriefysiotherapie consult: € 49,50 Consult aan huis: € 66,-

*DTF: door de wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie kunt u zonder schriftelijke verwijzing van de (huis)arts naar een fysiotherapeut, dat scheelt u tijd zodat de behandeling fysiotherapie eerder kan starten. Wel dient de fysiotherapeut bij DTF meer zaken uit te vragen en te onderzoeken (screening), vandaar het hogere tarief. Een behandeling aan huis gebeurt alleen op verwijzing van uw (huis)arts.