Tarieven

TARIEVEN
Fysiotherapie valt qua vergoeding vrijwel altijd onder de aanvullende verzekering. Slechts enkele indicaties fysiotherapie worden vanuit de basisverzekering vergoed. Beweegprogramma’s vallen niet onder fysiotherapie, deze dient u zelf te betalen. Wel kunt u soms de nota declareren bij uw zorgverzekering (bijvoorbeeld bij onze zwangerschapscursus) of bij de gemeente (bijvoorbeeld wanneer u meedoet aan ons Q-koorts programma). Soms valt een beweegprogramma onder een chronische indicatie. Vraag uw fysiotherapeut naar de voorwaarden.

CONTRACTEN 2020
Wij hebben voor 2020 contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Dit houdt in dat uw consulten fysiotherapie aan ons vergoed worden volgens de voorwaarden van uw zorgverzekering. Check altijd zelf uw eigen polisvoorwaarden hierover.

GÉÉN CONTRACT
Wij hebben in 2020 géén contract getekend met enkele zorgverzekeraars die ons een te lage vergoeding voor fysiotherapie aanboden. Wanneer u bij genoemde zorgverzekeraars bent verzekerd, ontvangt u van ons uw nota voor fysiotherapie. Deze dient u zélf te betalen en daarna in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal mogelijk niet de volle 100% van de kosten fysiotherapie aan u vergoeden. Vraag voor verdere info hierover bij uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars waarmee wij géén contract in 2020 hebben:
– CARESQ waaronder ook Besured, Optiq, National Academic, Promovendum en sommige polissen van Aevitae,
– VRZ ZORGGROEP waaronder ook Zorg & Zekerheid, Eno en Salland.

Tarieven fysiotherapie
Tarieven beweegprogramma’s

BEHANDELTIJD
Een consult fysiotherapie duurt ongeveer 25 minuten. Dit omvat 20 min. behandeling en 5 min. omkleedtijd. De zorgverzekeraars vergoeden ons echter minder dan 20 min. per consult. Omdat wij ieder half uur een afspraak inplannen, gebruiken we de overgebleven 5 min. voor het bijhouden van uw dossier. Desondanks komen we iedere dag vaak administratieve tijd tekort voor het aanmaken van een nieuw dossier na intake (15 min.), het bijhouden van uw dagstatus (5 min.), het maken van tussenevaluaties en rapportages (5 min.), het maken van een eindevaluatie met afsluitende rapportages (10 min.). Dit halen we vaak in onze eigen tijd in (onbetaald).

AFZEGGEN AFSPRAAK <24 UUR
Wanneer u uw afspraak niet binnen 24 uur afzegt, zijn wij gerechtigd om kosten bij u zélf in rekening te brengen. Uw afspraak afmelden kan per telefoon, antwoordapparaat of mail, ook buiten werktijden of in het weekend.