Senioren: Fit & Zelfstandig

SENIOREN: FIT & ZELFSTANDIG
Met het vorderen van de leeftijd (65+) gaan we vaak minder bewegen. Daardoor ontstaan langzamerhand problemen op het gebied van mobiliteit en soepel functioneren. Ook door hogere leeftijd (75+) of ziekte is goed lichamelijk functioneren niet altijd meer vanzelfsprekend. Er kan krachtsverlies ontstaan, angst om te vallen of om te bewegen, of een verstoord evenwicht. Lopen, traplopen of fietsen worden dan vaak moeilijker en de kans op vallen wordt groter.

ZELFREDZAAMHEID
Senioren willen meestal zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Gelukkig zijn daar ook mogelijkheden voor, mits er wordt voldaan aan een veilige omgeving in en om het huis met aandacht voor het voorkómen van een valincident. Soms zijn hulpmiddelen nodig als een wandelstok of rollator. Daarnaast wordt ondersteunende zorg steeds belangrijker (mantelzorg voor de boodschappen, Thuis- of Buurtzorg voor het helpen bij douchen en aan-uitkleden). Maar het belangrijkste blijft: zelf in-uit bed kunnen komen, zelf kunnen opstaan en gaan zitten (stoel, bed) en kunnen lopen. Hierom is het goed om te trainen op behoud van mobiliteit, spierkracht en evenwicht.

KWETSBARE OUDEREN
Kwetsbare ouderen krijgen vanwege hun (hoge) leeftijd vaak te maken met complexe gezondheidsproblemen en daarbij voorkomende ziektebeelden. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen (75+), maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup al (voortijdige) verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.

BEGELEIDING BIJ SPECIFIEKE KLACHTEN/AANDOENINGEN
Wij bieden specifieke begeleiding en training bij mensen die een niet aangeboren hersenletsel hebben meegemaakt, zoals een beroerte (CVA), hersenvliesontsteking, epilepsie of zuurstoftekort. Ook ziektes als MS, Parkinson, dementie of Alzheimer vallen hieronder, hoewel ze verschillen qua ontstaan. Info: Trainen bij hersenletsel.

KLACHTEN BIJ SENIOREN

 • Ouderdomsklachten zoals minder mobiel zijn, bewegingsangst, stijve gewrichten
 • Bewegingsklachten en/of gewrichtsklachten
 • Reumatische aandoeningen: reumatoïde artritis (RA), ziekte van Bechterew, artritis psoriatica, artrose en fybromyalgie
 • Klachten na een beroerte of bij dementie
 • Neurologische klachten (zoals Parkinson)
 • Revalidatie, zoals na een gebroken heup
 • Herstel na een operatie, zoals na een nieuwe heup of knie
 • Herstel na hartklachten of na een hartoperatie
 • Herstel na een ziekenhuisopname
 • Na valincidenten of een verhoogd risico hierop, of bij val- of bewegingsangst

ONDERZOEK & THERAPIE

 • Mate van evenwicht, coördinatie, reflexen en spierfunctie
 • Mate van zelfstandig te kunnen functioneren
 • Transfers: gaan staan en zitten, lopen, zitten, liggen, omdraaien e.d.
 • Spierfunctie: kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid, relaxatie
 • Gewrichtsfunctie verbeteren (mobiliteit)
 • Verstevigen van botten: gerichte druk- en krachttraining
 • Stabilisatie en coördinatie
 • Houding en beweging
 • Valpreventie

BEHANDELING
Vraag naar onze specialisatie: geriatriefysiotherapie

TRAINEN
Tijdens of aansluitend aan de therapie kunt u ook gebruik maken van onze beweegprogramma’s met aandacht voor uw klacht:

Training Medische fitness, BommelFit, SeniorenFit en Personal trainer
Hartrevalidatie 1e lijn, Actief met diabetes, Trainen bij Q-koorts, Fit op gewicht, Trainen bij hersenletsel

FOLDERS: VOOR SENIOREN

Geriatriefysiotherapie uitleg over geriatriefysiotherapie
Senioren activiteiten Senioren Sportdag en Kerst Koffie
Tarieven kosten (geriatrie)fysiotherapie en training