Revalidatie & Herstel

REVALIDATIE & HERSTEL
Als ons lichaam naar behoren functioneert, staan we daar eigenlijk nooit zo bij stil. Maar zodra er iets aan hapert merken we het direct: we ervaren pijn of beweegangst en functioneren opeens niet meer zoals het hoort. Hiervoor moeten we eerst herstellen en revalideren. Goede begeleiding is hierbij van belang!

HERSTEL
Een ongeluk zit in een klein hoekje.. Een verzwikte enkel, een spierscheur of kneuzing, sportletsel of een stijve nek.. Alle letsel belemmert het pijnvrij functioneren en heeft invloed op onze houding en beweging. En hoe langer de klacht aanhoudt, hoe belangrijker het is om de spieren en gewrichten soepel te houden, zoals na een botbreuk. Met de juiste therapie en training worden spieren weer goed doorbloed en wordt kracht en fitheid herstelt. Ook gewrichten of kapsels en banden die te zwaar zijn belast moeten rustig aan weer getraind worden op verbetering van de doorbloeding, beweeglijkheid en belastbaarheid. Dit kost tijd en energie!

REVALIDATIE
Revalidatie kan zijn herstel na een ongeval of operatie, na hartklachten of na een beroerte (CVA). Maar ook na een zware operatie (nieuwe heup of knie, operatie aan de wervelkolom, hart- of longoperatie) of na een ernstig ongeval met diverse complicaties. Bij de revalidatie spelen zowel lichamelijke als psychische aspecten een rol: de impact op het dagelijkse leven is groot. Hierom is vaak sprake van een multidisciplinaire samenwerking: begeleiding door de fysiotherapeut, huisarts, specialist, revalidatiearts, logopedist, psychotherapeut/psycholoog, maatschappelijk werk en/of thuiszorg.

HARTREVALIDATIE 1e LIJN
Wij bieden Hartrevalidatie 1e lijn i.s.m. het Jeroen Bosch Ziekenhuis revalidatie bij mensen die een hartinfarct hebben meegemaakt, na een hartoperatie (dotter- en stentbehandeling, bypassoperatie of hartklepoperatie), bij hartfalen, een aangeboren hartafwijking of die een pacemaker of ICD hebben.

TRAINEN
Trainen ter revalidatie en herstel kan een lange weg zijn: motivatie is hierbij heel belangrijk! De fysiotherapeut bepaalt de specifieke situatie van de patiënt en stelt samen met de patiënt haalbare doelen op. Ook wordt een behandelprotocol aangemaakt. Tijdens het herstelproces worden dit continu aangestuurd en geëvalueerd. Zitten we op de goede weg? Loopt de vooruitgang in het geschatte tempo? Zijn er complicaties? Om dit te checken worden geregeld tests afgenomen (vragenlijsten en meetinstrumenten), zo wordt het herstelproces zowel voor de therapeut als voor de patiënt zichtbaar. Herstel gaat met ups & downs, maar het behandeldoel hopen we beslist te bereiken! En bedenk: inzet en motivatie spelen ook een belangrijke rol, net als kundigheid en ervaring. Revalidatie en herstel is echt teamwerk!

BEGELEIDING BIJ SPECIFIEKE KLACHTEN/AANDOENINGEN
Wij bieden daarnaast begeleiding en training bij mensen met specifieke klachten of aandoeningen. Dat is bij mensen met diabetes type 1 of 2 (Trainen bij diabetes), bij mensen met overgewicht (Fit op gewicht), bij mensen die last hebben van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (Trainen bij Q-koorts). Daarnaast hebben we een beweegprogramma voor mensen die een niet aangeboren hersenletsel hebben meegemaakt, zoals een beroerte (CVA), hersenvliesontsteking, epilepsie of zuurstoftekort. Ook ziektes als MS, Parkinson, dementie of Alzheimer vallen hieronder, hoewel ze verschillen qua ontstaan (Trainen bij hersenletsel).

KLACHTEN VOOR HERSTEL EN REVALIDATIE

 • Klachten als gevolg van een ongeval of (sport)blessures
 • Klachten aan de wervelkolom (zoals nek- of rugklachten)
 • Gewrichtsklachten (zoals aan schouder, ellenboog, pols, hand, heup, knie, enkel, voet)
 • Orthopedische klachten, zoals na een gebroken heup
 • Schouderklachten
 • Neurologische klachten als spierziekten, hersenletsel of zenuwletsel
 • Herstel na een operatie, zoals na een nieuwe heup of knie
 • Herstel na hartklachten of na een hartoperatie
 • Begeleiding bij diabetes, Q-koorts of obesitas
 • Herstel na een langdurige ziekenhuisopname

ONDERZOEK & THERAPIE

 • Mate van evenwicht, coördinatie, reflexen en spierfunctie
 • Spierfunctie: kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid, relaxatie
 • Gewrichtsfunctie: mobiliteit (beweeglijkheid)
 • Fitheid: hart en longfunctie
 • Verstevigen van botten: gerichte druk- en krachttraining
 • Stabilisatie en coördinatie training
 • Transfers aanleren: tillen, bukken, opstaan en gaan zitten, omrollen, auto in-uit e.d.
 • Houding en beweging
 • Opbouwen mate van zelfstandig functioneren

BEHANDELING
Vraag naar onze specialisatie: fysiotherapie of geriatriefysiotherapie

TRAINEN
Tijdens of aansluitend aan de therapie kunt u ook gebruik maken van onze beweegprogramma’s met aandacht voor uw klacht:

Training Medische fitness, BommelFit (BBB+), Personal trainer.
Hartrevalidatie 1e lijn, Trainen met diabetes, Trainen bij Q-koorts, Fit op gewicht
Trainen bij hersenletsel, SeniorenFit

FOLDERS:

Fysiotherapie uitleg over fysiotherapie en training
Geriatriefysiotherapie uitleg over geriatriefysiotherapie en training
Training voor iedereen Medische fitness, Fit op gewicht, Hartrevalidatie 1e lijn, Trainen bij diabetes, Trainen bij Q-koorts, Personal trainer.
Tarieven kosten fysiotherapie en training