Therapie

UITLEG & ADVIES
Tijdens uw consult geriatriefysiotherapie krijgt u uitleg over de reden van het ontstaan of in standhouden van uw klacht. Hierdoor krijgt u inzicht en advies hoe u ook zelf de klacht kunt helpen verminderen.

THERAPIE
U krijgt met name oefentherapie of beweegprogramma’s op maat. Doel is weer (meer) zelfstandig en mobiel te zijn, of leren omgaan met het verlies hiervan. Ook kunnen diverse vormen van oefentherapie worden gebruikt om de spieren, gewrichten, kapsels en banden beter met elkaar te laten functioneren. Met diverse massage technieken of lichte gewrichtsmanipulaties kan de fysiotherapeut de spieren soepeler maken en de gewrichten beter laten functioneren, ter voorbereiding op het oefenprogramma.

VALPREVENTIE
Tevens is er aandacht voor val- of bewegingsangst. Er wordt getraind ter verbetering van het looppatroon, uithoudingsvermogen, evenwicht en (been)spierkracht en leren opstaan bij zitten of liggen op de grond (na een val).

EVALUATIE
Het behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u geëvalueerd. De geriatriefysiotherapeut en uzelf werken samen aan uw herstel of behoud van mogelijkheden. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen handelen en bewegen, zodat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren!

AFSLUITEN
Op het laatste consult wordt uw behandelproces geëvalueerd. Ook wordt getest (via een meting of vragenlijst) of de gestelde doelen behaald zijn. De oefeningen of adviezen die u mogelijk nog dient vol te houden, worden nogmaals met u doorgenomen. Tevens kunt u informatie krijgen over een patiëntenquête, wanneer dit door uw zorgverzekeraar aan ons verplicht is gesteld. Na het laatste consult wordt uw dossier gesloten. Indien nodig kunt u weer met ons contact opnemen.

Voor welke klachten kan ik naar de geriatriefysiotherapeut
Wat houdt een intake in bij de geriatriefysiotherapeut
Geriatriefysiotherapie in Zorgcentrum ‘t Slot

TRAINING
Na het stopzetten van uw fysiotherapie consulten, kan het zinvol zijn om onder begeleiding verder te trainen in onze praktijk. Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden voor senioren.

FOLDERS

SeniorenFit actief blijven met behoud van conditie en evenwicht
Trainen bij hersenletsel gericht op herstel na hersenletsel (NAH)
Hartrevalidatie 1e lijn revalidatie na hartklachten
Valpreventie trainen helpt om een valincident te voorkómen
Zicht op Evenwicht voorkóm een valincident door huis en tuin anders in te richten
Senioren activiteiten welkom op onze jaarlijkse Senioren Sportdag en Kerst Koffie