Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is specifiek opgeleid in de zorg voor mensen met een (zeer) hoge leeftijd en kwetsbare ouderen, die veelal te maken hebben met een complexe gezondheidsproblematiek. Tevens richt geriatriefysiotherapie zich op de ouder wordende mens: de 55-plusser met meerdere aandoeningen als gevolg van veroudering.

Een geriatriefysiotherapeut heeft, na een 4-jarige hbo-opleiding fysiotherapie, de 3-jarige post-HBO (master)opleiding geriatriefysiotherapie succesvol afgerond en is BIG-geregistreerd. Daarna zijn vaak nascholingen of specialisaties gevolgd. Kijk voor meer info over uw geriatriefysiotherapeut onder team.

BEHANDELING
Om u goed te kunnen behandelen, wordt eerst een zorgvuldige intake en onderzoek afgenomen zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. Hierna wordt een plan van aanpak gemaakt, dit behandelplan is van invloed op de mate van uw herstel. Aan de hand hiervan wordt uw therapie gestart.

Voor welke klachten kan ik naar de geriatriefysiotherapeut
Wat houdt een intake in bij de geriatriefysiotherapeut
Welke behandeling geeft de geriatriefysiotherapeut
Geriatriefysiotherapie in Zorgcentrum ‘t Slot

TRAINING
Vanuit de fysiotherapie hebben we diverse beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen.

Voor senioren SeniorenFit, Trainen met aandacht (bij hersenletsel), Valpreventie, Zicht op Evenwicht
Senioren activiteiten Senioren Sportdag en Kerst Koffie

FOLDER GERIATRIEFYSIOTHERAPIE

Geriatriefysiotherapie Uitleg over geriatriefysiotherapie, bij welke klachten, intake, onderzoek, behandeling.
Consult kwetsbare ouderen Inschatten valrisico en risicofactoren in een eenmalig consult

MEER INFO OVER GERIATRIEFYSIOTHERAPIE
Kijk op de site van de NVFG (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie)